Z-Touch Airpurifierw

ACTIVE CUSHION DESIGN CO., LTD.

Z-Touch Airpurifierw

ราคาสินค้า : 499 บาท

  • แผ่นฆ่าเชื้อโควิด ติดตั้งบริเวณเครื่องปรับอากาศ เช่น แอร์, ที่กรองอากาศ
  • ปล่อยอิออนฆ่าเชื้อโควิด บริเวณรองห้อง
  • แผ่นสติกเกอร์ ติดตั้งง่าย ลอกออกไม่ทิ้งคราบกราว
  • อายุการใช้งาน 90 วัน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
สินค้าเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ